Qua điều chỉnh, cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý tăng 173 tỷ

17/05/2019 13:31

HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua tờ trình điều chỉnh dự án cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý, do đó dự án này tăng hơn 173 tỷ.

Qua điều chỉnh, cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý tăng 173 tỷ 1
Phối cảnh cụm nút giao thông 3 tầng phía Tây cầu Trần Thị Lý

Tại kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND TP Đà Nẵng sáng 17/5, HĐND TP Đà Nẵng biểu quyết thông qua tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý. Theo đó, dự án cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý sẽ tăng hơn 173 tỷ đồng so với phê duyệt đầu tư trước đó (hơn 550 tỷ đồng).

Theo phê duyệt đã được HĐND TP Đà Nẵng thông qua tại kỳ họp cuối năm 2018, cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý gồm 3 tầng, tầng trên bố trí cầu vượt thép trên đường 2 tháng 9; tầng mặt đất được bố trí đảo hình tròn tự điều chỉnh; tầng dưới cùng bố trí hầm chui trên đường Duy Tân kéo dài qua nút Duy Tân - Núi Thành và Duy Tân - Bạch Đằng nối dài.

Tại khu vực phía sau trung tâm Hội nghị tiệc cưới mở rộng đường, làm mới bãi đỗ xe, kết nối vào nút giao đường Bạch Đằng nối dài. Kết hợp với việc cải tạo phân luồng mạng lưới đường nội bộ và bãi đỗ xe trước mặt tiền trung tâm Hội nghị tiệc cưới.

Theo tờ trình, so với thiết kế được phê duyệt và đã được thông qua vào kỳ họp HĐND cuối năm 2018, dự án cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý sẽ được điều chỉnh chiều dài tuyến hầm giao thông trên đường Duy Tân đoạn từ đường Núi Thành đến đường Lê Đình Thám theo ý kiến của Quân khu V để phù hợp với nhiệm vụ An ninh quốc phòng.

Cụ thể, phần hầm hở từ đường Lê Đình Thám đến đường Hoàng Diệu dài 121,7m; hầm kín từ đường Hoàng Diệu đến cổng chính Quân khu V dài 160m; hầm hở từ cổng chính Quân khu V đến đường Núi Thành dài 102,47m (phê duyệt trước đây là 136,8m). Tại kỳ họp, 45/48 đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua tờ trình.

Theo đại biểu Phan Thanh Long (Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng), dự án cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý đến nay lại điều chỉnh là do thành phố chưa tổ chức lấy ý kiến của các bên liên quan. “Giá như chúng ta phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành TW và địa phương có lẽ sẽ không phải dẫn đến điều chỉnh, vừa kéo dài thời gian vừa gia tăng kinh phí”, ông Long nói.

Đại biểu Nguyễn Kim Dũng (Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng), dự án này được thông qua và dự kiến thi công trong năm 2019 nhưng đến nay chưa thi công được. Bởi trong lúc phê duyệt dự án mời các cơ quan tư vấn thiết kế dự án và tham vấn các cơ quan liên quan trên địa bàn vẫn còn mang tính chủ quan.

"Tính chủ quan này thực ra này thực ra là “làm trước lấy ý kiến sau”. Cho nên xảy ra chuyện thiết kế đã được duyệt xong nhưng giờ Quân khu V không đồng ý, mà không đồng ý thì không thể thi công. Vấn đề này phải rút kinh nghiệm...", ông Dũng nói.

Vĩnh Nhân