Quá hạn, 75.000 bằng thuyền, máy trưởng sẽ gặp rắc rối gì?

09/12/2018 10:35

Khoảng 75.000 thuyền trưởng, máy trưởng phải đổi bằng sang giấy chứng nhận KNCM trước ngày 31/12/2019...

Quá hạn, 75.000 bằng thuyền, máy trưởng sẽ gặp rắc rối gì? 1

CSGT đường thủy kiểm tra giấy tờ của người làm việc trên phương tiện thủy lưu thông trên tuyến sông Hồng

Theo Cục Đường thủy nội địa VN, Luật Giao thông đường thủy nội địa (sửa đổi, năm 2014) tại Khoản 2 Điều 3 quy định, bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa được cấp trước năm 2015 được sử dụng đến 31/12/2019.

Theo hướng dẫn tại Thông tư 56 ngày 24/10/2014 của Bộ GTVT, người có bằng thuyền trưởng, máy trưởng được cấp trước ngày 1/1/2015, có tên trong sổ cấp của cơ quan cấp bằng tiếp tục được phép sử dụng đến hết ngày 31/12/2019 và được cấp lại giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (KNCM) thuyền trưởng, máy. Sau năm 2019, bằng thuyền trưởng, máy trưởng loại trên không còn giá trị sử dụng.

Vì vậy, người có bằng thuyền trưởng, máy trưởng cần làm thủ tục xin cấp đổi sang giấy chứng nhận KNCM trước thời hạn 31/12/2019. Nguyên tắc cấp đổi bằng là cơ quan nào cấp bằng sẽ có thẩm quyền cấp đổi sang giấy chứng nhận KNCM.

Ngày 9/12, đại diện Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, đến nay đã có gần 6.000 thuyền trưởng, máy trưởng đổi bằng sang giấy chứng nhận KNCM. Tuy vậy toàn quốc còn khoảng 75.000 thuyền trưởng, máy trưởng thuộc diện trên nhưng chưa làm thủ tục chuyển đổi bằng. Số lượng trên rất lớn, nếu thuyền trưởng, máy trưởng không làm thủ tục đổi bằng theo thời hạn quy định sẽ phải học, thi lại mới được cấp giấy chứng nhận KNCM tương ứng với hạng bằng đã được cấp.

“Sau ngày 31/12/2019, người có bằng thuyền trưởng, máy trưởng quá thời hạn sử dụng trên 12 tháng đến dưới 24 tháng phải dự thi lại cả lý thuyết và thực hành mới được cấp lại giấy chứng nhận KNCM. Trường hợp quá từ 24 tháng trở lên phải học, thi để lấy giấy chứng nhận KNCM tương ứng với hạng bằng đã được cấp”, đại diện Cục Đường thủy nội địa VN trích dẫn quy định tại Thông tư 56 ngày 24/10/2014 của Bộ GTVT, cho biết.

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định 32 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, người điều khiển phương tiện thủy mà không có bằng hoặc giấy chứng nhận KNCM thuyền, máy trưởng hạng Nhất theo quy định bị xử phạt 4-5 triệu đồng.

Hồng Xiêm