Quá trình sơn lại toàn bộ chiếc Boeing 777 phức tạp như thế nào?

08:27, 18/04/2019

Quá trình sơn lại chiếc Boeing 777 cho thấy, việc này đòi hỏi nhiều công đoạn phức tạp, cần sự hỗ trợ của máy móc quy mô lớn. 

Hãng Emirates đã tiến hành sơn lại toàn bộ chiếc Boeing 777. Đoạn video tua nhanh quá trình sơn lại chiếc Boeing 777 cho thấy, việc này đòi hỏi nhiều công đoạn phức tạp, cần sự hỗ trợ của máy móc quy mô lớn.

Hanh Vũ (TH)