"Quái thú" của Tổng thống Donald Trump đã lăn bánh tại Hà Nội

11:58, 23/02/2019

Sáng nay, đoàn tiền trạm, trong đó có chiếc "Quái thú" nổi tiếng của Tổng thống Donald Trump đã lăn bánh tại Hà Nội.

Châu Anh