Thứ Sáu, 13/12/2019 15:52:35 Hotline: 0901 514 799
Trung tá Trần Đức Hà - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòa Hải cho biết: Trước khi mưa lũ đến, đồn đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện trực tiếp xuống giúp dân triển khai các phương án phòng chống mưa lũ. Trong những ngày diễn ra mưa lũ, các cán bộ, chiến sỹ đều trực 100% quân số để kịp thời xử lý tình huống xảy ra. Ngay khi mưa tạnh, anh em trong đồn lại phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể nhanh chóng có mặt tại các điểm ngập để giúp dân khắc phục hậu quả, trong đó ưu tiên trường học, nhà văn hóa, gia đình chính sách và neo đơn
Trung tá Trần Đức Hà - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòa Hải cho biết: Trước khi mưa lũ đến, đồn đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện trực tiếp xuống giúp dân triển khai các phương án phòng chống mưa lũ. Trong những ngày diễn ra mưa lũ, các cán bộ, chiến sỹ đều trực 100% quân số để kịp thời xử lý tình huống xảy ra. Ngay khi mưa tạnh, anh em trong đồn lại phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể nhanh chóng có mặt tại các điểm ngập để giúp dân khắc phục hậu quả, trong đó ưu tiên trường học, nhà văn hóa, gia đình chính sách và neo đơn
Sỹ Hòa