Thứ Năm, 12/12/2019 11:19:15 Hotline: 0901 514 799
Các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hòa Hải làm những công việc sử dụng nhiều sức mạnh cơ bắp.
Các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hòa Hải làm những công việc sử dụng nhiều sức mạnh cơ bắp.
Sỹ Hòa