Ngay trong đêm 9/5, gần 20 chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Thủ đô tập trung tại xã Kim Sơn, nghe phổ biến quy trình thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ địa bàn.
Ngay trong đêm 9/5, gần 20 chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Thủ đô tập trung tại xã Kim Sơn, nghe phổ biến quy trình thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ địa bàn.
Phùng Đô