Quản lý bảo hiểm cần sớm ứng dụng công nghệ thông tin

22/12/2017 19:32

Cục Quản lý giám sát bảo hiểm cần sớm triển khai dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm,

quản lý bảo hiểm cần sớm ứng dụng công nghệ thông tin

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đánh giá cao kết quả mà thị trường bảo hiểm đã đạt được trong năm 2017

Tại hội nghị, tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), ngày 22/12, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đánh giá cao kết quả thị trường bảo hiểm đã đạt trong năm 2017.

Bên cạnh những thành tích đạt được, ông Hà đề nghị Cục Quản lý giám sát bảo hiểm cần sớm triển khai dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm, đẩy nhanh việc xây dựng dữ liệu chung của ngành bảo hiểm, từ đó có cơ sở dữ liệu chung về kinh doanh bảo hiểm, rủi ro bảo hiểm để thiết kế phí bảo hiểm.

Để phát triển thị trường bảo hiểm năm 2018, bà Phạm Thu Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát bảo hiểm cho biết sẽ tập trung vào công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; phát triển thị trường, phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm; tái cấu trúc doanh nghiệp bảo hiểm; phòng, chống rửa tiền... “Năm 2018 cũng sẽ đẩy mạnh quản lý giám sát thị trường bảo hiểm; trong đó giám sát từ xa, thanh tra và kiểm tra tại chỗ sẽ được tăng cường bằng việc thực hiện đánh giá doanh nghiệp bảo hiểm theo định kỳ, kịp thời phát hiện sai phạm để hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ Tài chính có phương án xử lý”, bà Phương cho biết.

HN