Quản lý bay áp luồng không lưu mới, giảm thời gian bay chờ

13/08/2017 14:07

Từ sáng 7h sáng mai (14/8), TCT Quản lý bay VN triển khai hệ thống quản lý mới giúp giảm thiểu bay chờ.

T.Bình