Quản lý hạ tầng phải bao trùm cả 5 lĩnh vực giao thông

25/08/2016 09:29

Ngày 24/8, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã có buổi làm việc với Vụ Kết cấu hạ tầng.

quản lý hạ tầng phải bao trùm cả 5 lĩnh vực giao thông

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa tại buổi làm việc hôm qua với Vụ Kết cấu hạ tầng, ông Khuất Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng cho biết, đã chủ trì thẩm định, trình ban hành đúng tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật được giao, gồm 6 nghị định, 3 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 46 thông tư và 8 đề án.

Cùng đó, Vụ Kết cấu hạ tầng cũng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác bảo trì kết cấu hạ tầng các lĩnh vực giao thông; xây dựng kế hoạch bảo trì hàng năm, tổ chức thẩm định trình lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt làm căn cứ để triển khai thực hiện; Tham mưu lãnh đạo Bộ các văn bản đảm bảo hành lang đường bộ, đường sắt và đảm bảo ATGT như: Rà soát biển báo, đèn tín hiệu trên các tuyến quốc lộ, quy chế phối hợp với các tỉnh, thành trong việc đảm bảo ATGT tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa yêu cầu Vụ Kết cấu hạ tầng phải thực hiện chức năng, nhiệm vụ ở cả 5 lĩnh vực: Đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải, hàng không. Phải có cái nhìn tổng thể về kết nối các phương thức vận tải, từ đó tham mưu Bộ GTVT, các cơ quan chức năng về tỷ trọng đầu tư cân đối giữa các phương thức vận tải, xác định nên ưu tiên đầu tư loại hình vận tải nào.

Vụ Kết cấu hạ tầng cần xây dựng được quy hoạch tổng thể, quy định rõ cấp đường, thời gian và điều kiện để nâng cấp tỉnh lộ lên quốc lộ. Đối với bảo đảm hành lang ATGT, cần ban hành quy định khi lập dự án có GPMB để thi công, phải đưa diện tích hành lang vào và có quy chuẩn cụ thể đối với từng cấp đường; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đưa thiết bị tiên tiến vào thi công, bảo trì các công trình…

Về vấn đề phân cấp, ủy quyền, Bộ trưởng cho rằng, Bộ GTVT chỉ nên thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, do đó cần tiếp tục ủy quyền, phân cấp mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều đó phụ thuộc năng lực của cơ quan được ủy quyền.

“Nhiệm vụ số một của các cơ quan quản lý Nhà nước là xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, vì thế Vụ Kết cấu hạ tầng phải thường xuyên cập nhật, lắng nghe để tham mưu, ban hành các quy định tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp”, Bộ trưởng nhấn mạnh. 

Kỳ Nam