Quản lý Nhà nước về đường sắt phải theo cơ chế thị trường

22/02/2016 13:08

Công tác xây dựng Luật Đường sắt (sửa đổi) vẫn đang được tiến hành khẩn trương để đáp ứng yêu cầu tiến độ.

quản lý nhà nước về đường sắt phải theo cơ chế thị trường
Công tác xây dựng Luật Đường sắt (sửa đổi) vẫn đang được tiến hành khẩn trương

Theo ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu (Bộ KH-ĐT), cần xem xét khi thực hiện chức năng quản lý Nhà nước cũng phải theo cơ chế thị trường; ban hành Thông tư quy định về PPP về Đường sắt.

Bà Nguyễn Thị Lan Phương, Trưởng phòng Quản lý tài sản, kết cấu hạ tầng (Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính) cho biết, cần tách bạch giữa quản lý nhà nước của cơ quan Nhà nước với hoạt động kinh doanh của DN; giữa DN kết cấu hạ tầng và kinh doanh vận tải trên đường sắt do Nhà nước đầu tư, quản lý. Theo đó, cần quy định cụ thể chủ thể trực tiếp quản lý tài sản hạ tầng đường sắt là Cục Đường sắt VN hay Tổng công ty Đường sắt VN như hiện nay. Theo kế hoạch dự kiến, đến tháng 6 này dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi) sẽ được trình Chính phủ.

Thiện Anh