Quẩn quanh trang phục dân tộc trên đấu trường sắc đẹp

01/08/2016 07:22

Ở các cuộc thi sắc đẹp, phần trình diễn trang phục dân tộc là một trong những phần thi quan trọng.

Lý Phạm