Quan tham Nga sẽ bị thống kê, bêu tên

30/12/2017 16:01

Tổng thống Nga Putin đã ký sắc luật về lập danh sách thống kê các nhân vật tham nhũng.

quan tham nga sẽ bị thống kê, bêu tên

Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một đạo luật quy định lập thống kê các nhân vật tham nhũng. Tài liệu đã được công bố trên cổng thông tin pháp luật.

Thống kê này sẽ bao gồm thông tin về các quan chức tham nhũng đã bị sa thải vì để mất lòng tin. Các dữ liệu sẽ lưu trữ với thời hạn 5 năm.

Đối tượng có thể được loại khỏi thống kê sớm hơn nếu biên bản liên quan đến hành vi tham nhũng được hủy hoặc nếu người đó qua đời.

Danh sách sẽ được bố trí trong hệ thống thông tin liên bang (GIS) trên Internet. Thứ tự lập thống kê do chính phủ quyết định.

Sáng kiến ​​này cũng quy định sửa đổi việc sử dụng GIS trong công vụ nhà nước. Các khu vực có thể tự tạo ra hệ thống tương tự nhưng phải tương thích với hệ thống liên bang và đáp ứng các yêu cầu cần thiết.

VIDEO XEM THÊM:

Công Hoan