Quảng Nam: Cắt giảm dự toán 2.388 tỷ đồng vì hụt thu, chi phí phát sinh lớn

22/04/2020 17:47

Vì hụt thu ngân sách, chi phí phát sinh lớn, nhiều ý kiến đề nghị HĐND tỉnh Quảng Nam cắt giảm dự toán chi ngân sách năm 2020.

quảng nam: cắt giảm dự toán 2.388 tỷ đồng vì hụt thu, chi phí phát sinh lớn
Dự kiến thu nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020 là 14.424 tỷ đồng, đạt 70% dự toán, hụt thu 6.100 tỷ đồng.

Ngày 21/4, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, ông Phan Văn Chín, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam đề nghị HĐND tỉnh Quảng Nam xem xét, ban hành nghị quyết về cắt giảm dự toán chi ngân sách năm 2020 do dự báo ngân sách địa phương hụt thu.

Theo ông Phan Văn Chín, dự toán thu ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Nam năm 2020 theo Nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Nam là 25.774 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa là 20.524 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu là 5.250 tỷ đồng.

Hiện nay, tính tổng số thu nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến hết tháng 3/2020 là 3.946 tỷ đồng, đạt 19,2% so với dự toán và chỉ bằng 74% so với cùng kỳ năm trước.

Một số nguồn thu phát sinh kinh tế có tỷ trọng lớn trong tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh giảm mạnh so với cùng kỳ, như thu từ thủy điện 3 tháng đầu năm là 56 tỷ, mới đạt 8% dự toán năm (56 tỷ đồng/699 tỷ đồng), chỉ bằng 87% so cùng kỳ năm trước, nguyên nhân do hạn hán tiếp tục kéo dài, các nhà máy thủy điện không đủ nước phát điện theo công suất dẫn đến nộp ngân sách đạt thấp.

Nguồn thu từ ô tô du lịch Trường Hải 3 tháng đầu năm thu 1.537 tỷ đồng, đạt 18% dự toán năm, thấp hơn tiến độ thu bình quân và chỉ bằng 51,5% so cùng kỳ năm trước (3 tháng đầu năm 2019 thu từ ô tô 2.984 tỷ đồng).

Nguồn thu mới như Casino Nam Hội An dự toán năm 2020 là 700 tỷ đồng, nhưng chưa đi vào hoạt động nên chưa phát sinh số thu. Một số nguồn thu từ các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19 nên có số thu thấp so với dự toán năm 2020 và so với cùng kỳ năm trước.

Ông Chính cho hay: Dự kiến thu nội địa trên địa bàn tỉnh năm 2020 là 14.424 tỷ đồng, đạt 70% dự toán, hụt thu 6.100 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, nguồn Quỹ Dự trữ tài chính (120 tỷ đồng) và nguồn dự phòng ngân sách tỉnh (còn 386,4 tỷ đồng) được sử dụng để thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định nên không huy động vào bù hụt thu.

Đối với nguồn cải cách tiền lương (CCTL), hiện Quảng Nam còn lại khoảng 1.326 tỷ đồng nhưng Trung ương chưa có hướng dẫn sử dụng nên tạm thời chưa thể sử dụng nguồn CCTL để bù hụt thu.

Với tình hình nêu trên, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị sử dụng nguồn vượt thu năm 2019 của ngân sách cấp huyện để tạo nguồn CCTL là 462 tỷ đồng để bù hụt thu năm 2020. Sau khi bù hụt thu theo phương án trên số tiền hụt thu của ngân sách tỉnh còn lại là 3.888 tỷ đồng.

UBND tỉnh tiếp tục đề xuất phương án cắt giảm dự toán chi năm 2020 của ngân sách tỉnh là 2.388 tỷ đồng. Trong đó, cắt giảm nhiệm vụ chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh là 330 tỷ đồng; cắt giảm các nguồn vốn dự nguồn chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2020 cho các nhiệm vụ chi: lễ hội, kỷ niệm ngày lễ lớn, hội thi, hội thảo, hội thao...; cắt giảm dự nguồn các nhiệm vụ chi ngân sách tỉnh phát sinh trong năm 2020 là 400 tỷ đồng; cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 là 1.658 tỷ đồng...

Theo ông Chín, sau khi cắt giảm dự toán chi thường xuyên và chi đầu tư nêu trên, số hụt thu còn lại của tỉnh Quảng Nam trong năm 2020 vẫn chưa có nguồn để cân đối là 1.500 tỷ đồng.

Đại Thắng