Quảng Nam cho ngư dân vay vốn đóng mới 33 tàu cá

24/12/2014 07:58

Đợt 1 này. toàn tỉnh có 33 hộ và nhóm hộ ngư dân được vay vốn để đóng mới 33 chiếc tàu, trong đó có 31 chiếc tàu khai thác hải sản và 2 chiếc làm dịch vụ hậu cần nghề cá.

Mỗi chiếc tàu đóng mới đợt này có công suất từ 750 CV đến 1.200 CV với mức vay từ trên 5,5 tỷ đồng đến 13,5 tỷ đồng. Trong đó có 6 tàu cá được vay mỗi chiếc 13,5 tỷ đồng, với lãi suất ưu đãi.

Quảng Nam cho ngư dân vay vốn đóng mới 33 tàu cá 1
Một cơ sở đóng tàu cá tại tỉnh Quảng Nam.

Trong đợt 1, toàn tỉnh có 33 hộ và nhóm hộ ngư dân được vay vốn để đóng mới 33 chiếc tàu, trong đó có 31 chiếc tàu khai thác hải sản và 2 chiếc làm dịch vụ hậu cần nghề cá. Riêng huyện Núi Thành, địa phương có đội tàu thuyền khai thác hải sản lớn nhất tỉnh, được phân bổ 19 chiếc, 14 chiếc còn lại thuộc về huyện Thăng Bình.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, các chủ tàu chịu trách nhiệm lựa chọn và chủ động liên hệ với một chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, hoàn chỉnh các hồ sơ vay vốn theo yêu cầu và thống nhất nội dung ký kết hợp đồng vay vốn, để triển khai theo quy định. Đồng thời, phải thực hiện đầy đủ các quy định về đóng mới, cải hoán tàu cá, quản lý và sử dụng vốn vay đúng mục đích và hoàn trả nợ gốc, lãi vay đúng hạn cho ngân hàng theo cam kết.

                                                                    PV