Quảng Nam kêu gọi người dân dùng ứng dụng Bluezone phòng chống Covid-19

29/07/2020 08:57

Một loạt giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin được Quảng Nam triển khai để phòng chống dịch Covid-19.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Quảng Nam lập 4 chốt kiểm soát dịch Covid-19 cấp tỉnh vào ngày 28/7.

Sáng 29/7, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Nam, cho biết, Quảng Nam đã triển khai một loạt giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị, địa phương, tổ chức chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị cài đặt ứng dụng Bluezone, từng cán bộ phải gương mẫu cài đặt cho mình và người thân.

Tại các điểm chốt chặn kiểm soát dịch Covid-19 tổ chức hướng dẫn người dân thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone; triển khai nhắn tin trên Zalo và SMS cho người dân đề nghị cài ứng dụng Bluezone. Sở TT&TT chỉ đạo tuyên truyền đến người dân trên địa bàn tỉnh thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở và định kỳ nhắc lại.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các nhà hàng, khách sạn, các đơn vị lữ hành... trên địa bàn phổ biến, khuyến nghị khách hàng cài Bluezone.

Sở GTVT chỉ đạo các đơn vị hàng không, đường sắt phổ biến hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone cho hành khách tại các sân bay, nhà ga, bến xe, bến bãi…

Sở Công Thương và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chỉ đạo triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone đến các doanh nghiệp, các cụm công nghiệp, cơ sở kinh doanh tại các trung tâm thương mại, các chợ… trong lĩnh vực phụ trách.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn hướng dẫn học sinh, sinh viên có điện thoại di động thông minh cài ứng dụng Bluezone và cài cho người thân.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone cho tất cả người lao động tại đơn vị mình.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng chỉ đạo tăng cường sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành để lập lịch công tác, quản lý, xử lý công việc (cả trao đổi nội bộ) và thực hiện phê duyệt văn bản thông qua tài khoản được cấp, chữ ký số. Theo dõi và phân công công việc xử lý và trả hồ sơ của tổ chức, công dân trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến (Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh) và Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Để nâng cao công tác điều hành, chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ sử dụng hệ thống họp trực tuyến của tỉnh với 2 mô hình. Cụ thể: Mô hình 1 (điểm cầu - đa điểm cầu): để tổ chức cho các cuộc họp triển khai tại nhiều vị trí điểm cầu khác nhau. Mô hình này chủ yếu áp dụng đối với những cuộc họp có lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì, đã thiết lập hạ tầng sẵn có trên cơ sở hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh.

Mô hình 2 (điểm - điểm): để tổ chức cho các cuộc họp quy mô nhỏ, nhằm trao đổi công việc giữa các cá nhân, trao đổi thông tin không mật; trong đó tất cả các điểm kết nối đều là thiết bị điện tử cá nhân (laptop/điện thoại…) bằng các phần mềm hỗ trợ như Webex, Skype...

>>> Cách cài đặt ứng dụng Khẩu trang điện tử (Bluezone):

Bước 1: vào kho ứng dụng CHPlay(Androi) hoặc Appstore (ioS).

Bước2: gõ từ khóa “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 3: chọn ứng dụng Bluezone rồi cài đặt.

Bước 4: mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Đại Khải