Quảng Nam: Xe buýt phục vụ hơn 10.000 lượt hành khách/ngày

10/07/2017 09:02

Tại Quảng Nam, hiện có 6 tuyến xe buýt 2 chiều nội tỉnh từ TP Tam Kỳ đi các huyện.

Quảng Nam: Xe buýt phục vụ hơn 10.000 lượt hành khách/ngày 1

Tại Quảng Nam, hiện có 6 tuyến xe buýt 2 chiều nội tỉnh từ TP Tam Kỳ đi các huyện phục vụ hơn 10.000 lượt hành khách mỗi ngày.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Quản lý vận tải và Công nghiệp, Sở GTVT Quảng Nam cho biết, tại Quảng Nam, hiện có 6 tuyến xe buýt 2 chiều nội tỉnh từ TP Tam Kỳ đi các huyện: Núi Thành, Hiệp Đức, Đại Lộc, Bắc Trà My… Ngoài ra, còn có 5 tuyến buýt liên tỉnh đi Đà Nẵng gồm Tam Kỳ - Đà Nẵng, Hội An - Đà Nẵng, Đại Lộc - Đà Nẵng… 11 tuyến xe buýt kể trên giúp kết nối giao thông từ đô thị Tam Kỳ đi hầu hết các huyện thị trọng điểm, sân bay Chu Lai, thúc đẩy thông thương miền xuôi - miền ngược. Theo thống kê, tổng thể các tuyến buýt phục vụ hơn 10.000 lượt hành khách mỗi ngày, tần suất trung bình 15 - 20 phút/chuyến.

Theo đề án Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt do UBND tỉnh Quảng Nam ban hành, đến năm 2020 và sau năm 2020, toàn tỉnh có trên 20 tuyến buýt nội tỉnh, chủ yếu xuất phát từ Tam Kỳ, Hội An đi các huyện miền núi, cửa khẩu và giữa các huyện miền núi với nhau. 

Xem thêm video:

Tấn Việt