Quảng Ngãi: 5/6 cầu treo đang chờ khâu... rà phá bom mìn

28/02/2015 16:10

Quảng Ngãi đề nghị Quân khu V và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ rà phá bom mìn tại 5 cầu treo.

quảng ngãi: 5/6 cầu treo đang chờ khâu... rà phá bom mìn
Cầu treo thôn Gọi Re đang được đầu tư xây dựng

Ngày 26/2, ông Lê Viết Chữ – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản gửi Bộ Tư lệnh Quân khu V và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại các vị trí xây dựng cầu treo dân sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo ATGT trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên đã được Bộ GTVT phê duyệt vào tháng 5/2014. Trong đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 6 cầu treo dân sinh được đầu tư, gồm: cầu suối Nước Nẻ, cầu thôn Gọi Re, cầu thôn Nước Lăng (huyện Ba Tơ), cầu Xà Nay, cầu Làng Bung (huyện Sơn Hà) và cầu suối xóm ông Bon đi xóm ông Xoa (huyện Sơn Tây).

Theo dự kiến của đơn vị chủ đầu tư dự án (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), các cầu treo nói trên sẽ được hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 5/2015.

Đến nay, chủ đầu tư dự án đã phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao mặt bằng thi công cho 3 cầu, gồm: cầu suối Nước Nẻ, cầu thôn Gọi Re (huyện Ba Tơ), cầu suối xóm ông Bon đi xóm ông Xoa (huyện Sơn Tây).

Tuy nhiên, chỉ có cầu suối xóm ông Bon đi xóm ông Xoa (huyện Sơn Tây) triển khai thi công vì đơn vị thi công là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng nên đã thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ. Các cầu còn lại chưa thi công vì chưa triển khai công tác rà phá bom, mìn, vật nổ.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, theo ý kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản ngày 19/8/2014 (Công văn số 4157/TCĐBVN-CQLXDĐB) về việc hỗ trợ công tác rà phá bom, mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, do nguồn vốn Trung ương rất hạn hẹp nên việc xây dựng các cầu treo dân sinh được thực hiện theo cơ chế vận động người dân hiến đất, địa phương bố trí kinh phí và tự thực hiện công tác GPMB, rà phá bom, mìn, vật nổ… Nhưng qua làm việc với các địa phương, thì Ban Chỉ huy Quân sự các huyện không thực hiện được công tác rà phá bom, mìn, vật nổ.

Công trình này thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người dân vùng cao, đặc biệt là đồng bào dân tộc ít người đi lại rất khó khăn, nên UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu V và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ tại 5 điểm cầu treo dân sinh, gồm: cầu suối Nước Nẻ, cầu thôn Gọi Re, cầu thôn Nước Lăng, cầu Xà Nay, cầu Làng Bung hoàn thành trong tháng 2/2015.

Duy Lợi