Quảng Ngãi: Bí thư, chủ tịch xã cùng bị kỷ luật vì vi phạm đất đai

29/06/2020 23:20

Đảng ủy xã Tịnh Hà và một số cán bộ phòng Tài nguyên và môi trường huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) bị kỷ luật vì vi phạm nghiêm trọng về đất đai.

Quảng Ngãi: Bí thư, chủ tịch xã cùng bị kỷ luật vì vi phạm đất đai 1
Vi phạm về quản lý đất đai khiến Đảng ủy xã Tịnh Hà ( huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) bị thi hành kỷ luật. Ảnh minh họa

Chiều 29/6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát đi thông cáo báo chí về việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy xã Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh) nhiệm kỳ 2015-2020, một số cán bộ lãnh đạo, công chức xã Tịnh Hà và phòng Tài nguyên và môi trường (TN-MT) huyện Sơn Tịnh.

Theo nội dung thông cáo, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã Tịnh Hà thực hiện chưa nghiêm túc Quy chế làm việc của Đảng ủy và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; thiếu kiểm tra, giám sát để UBND xã Tịnh Hà có nhiều vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất.

Theo đó, ông Lê Hoàng Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tịnh Hà chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy xã Tịnh Hà; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; thiếu chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước để UBND xã Tịnh Hà vi phạm pháp luật đất đai trong quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, quản lý đất chưa sử dụng.

Ông Trần Hồng Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tịnh Hà chịu trách nhiệm người đứng đầu UBND xã vi phạm pháp luật đất đai trong quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, quản lý đất chưa sử dụng trên địa bàn xã; làm trái quy định của pháp luật trong việc xác nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Thanh Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Hà có vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, cùng chịu trách nhiệm của UBND xã Tịnh Hà vi phạm pháp luật đất đai trong quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, quản lý đất chưa sử dụng trên địa bàn xã; làm trái quy định của pháp luật trong việc xác nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Lê Văn Thanh, đảng viên, công chức địa chính-xây dựng xã Tịnh Hà có vi phạm, khuyết điểm trong công tác tham mưu UBND xã, Chủ tịch UBND xã chấp hành pháp luật đất đai, vi phạm pháp luật đất đai trong quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, quản lý đất chưa sử dụng trên địa bàn xã; làm trái quy định của pháp luật trong đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây hậu quả nghiêm trọng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Hoàng Thu bằng hình thức khiển trách; ông Trần Hồng Long và Nguyễn Thanh Đình bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tịnh Hà, nhiệm kỳ 2015-2020; ông Lê Văn Thanh bằng hình thức cảnh cáo.

Đồng thời, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng có quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng TN-MT huyện Sơn Tịnh bằng hình thức Khiển trách; ông Nguyễn Trung Thành, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng TN-MT huyện Sơn Tịnh và ông Trần Hoài Nam, Phó Trưởng phòng TN-MT huyện Sơn Tịnh bằng hình thức Cảnh cáo.

Đại Khải