Quảng Ngãi hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ

12/05/2014 13:18

325 tàu chuyên khai thác hải sản trên vùng biển xa thuộc các huyện Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ và TP Quảng Ngãi được hỗ trợ tổng số tiền là 31,5 tỷ đồng. 

325 tàu chuyên khai thác hải sản trên vùng biển xa thuộc các huyện Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ và TP Quảng Ngãi được hỗ trợ tổng số tiền là 31,5 tỷ đồng. Trong đó, nhiều nhất là kinh phí hỗ trợ nhiên liệu (trên 30 tỷ đồng) còn lại là hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu và thuyền viên trên tàu, mua máy thông tin liên lạc.


Việc hỗ trợ này sẽ giúp tàu thuyền và ngư dân Quảng Ngãi đánh bắt trên các vùng biển xa (Hoàng Sa, Trường Sa) có điều kiện vươn khơi và yên tâm hành nghề trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp với các ngành, các cấp tăng cường quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu hoạt động đánh bắt hải sản; công tác quản lý an toàn kỹ thuật tàu cá được tăng cường từ khâu xét duyệt thiết kế...

Minh An