Quảng Ngãi kỷ luật 2 cán bộ nguyên là Giám đốc Sở Y tế

Lê Đức
24/10/2022 17:21

Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã thống nhất kỷ luật đối với 2 cán bộ đương nhiệm, nguyên là giám đốc Sở Y tế tỉnh này.

Chiều 24/10, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đã chủ trì cuộc họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với 2 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Quảng Ngãi kỷ luật 2 cán bộ nguyên là Giám đốc Sở Y tế 1

Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị diễn ra vào chiều ngày 24/10 và đi đến kỷ luật hai ông Nguyễn Tấn Đức và Nguyễn Xuân Mến vì có những sai phạm trong thời gian giữ chức Giám đốc Sở Y tế.

Tại cuộc họp chiều ngày 24/10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã đưa ra Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để họp bàn, xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Tấn Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Bí thư Đảng ủy Sở Y tế Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi giai đoạn 2014 - 2018 và ông Nguyễn Xuân Mến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi từ tháng 6/2007 - 4/2022.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi xác định: Hai ông Nguyễn Tấn Đức và Nguyễn Xuân Mến đã có những vi phạm, khuyết điểm làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và bản thân, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng.

Cụ thể, đối với ông Nguyễn Tấn Đức, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhận thấy, với trách nhiệm Bí thư Đảng ủy Sở Y tế, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (từ tháng 7/2015 - 9/2018), ông Nguyễn Tấn Đức chịu trách nhiệm chính đối với những vi phạm, khuyết điểm của tập thể Đảng ủy Sở Y tế, nhiệm kỳ 2015-2020.

Quảng Ngãi kỷ luật 2 cán bộ nguyên là Giám đốc Sở Y tế 2

Ông Nguyễn Tấn Đức - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi bị kỷ luật khiển trách vì phải chịu trách nhiệm chính đối với những vi phạm, khuyết điểm của tập thể Đảng ủy Sở Y tế, nhiệm kỳ 2015-2020.

Với trách nhiệm Giám đốc Sở Y tế, giai đoạn 2014 - 2018 (từ tháng 6/2013 - 9/2018), chịu trách nhiệm chính trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên là lãnh đạo Sở, các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Y tế thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về mua sắm trang bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

“Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Tấn Đức làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và bản thân, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng. Xét nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, khuyết điểm, thái độ thành khẩn nhận khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Tấn Đức và kết quả bỏ phiếu, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định thi hành kỷ luật hình thức Khiển trách”, kết luận của Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Đối với ông Nguyễn Xuân Mến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhận thấy có vi phạm, khuyết điểm và đến mức phải xem xét kỷ luật.

Quảng Ngãi kỷ luật 2 cán bộ nguyên là Giám đốc Sở Y tế 3

Ông Nguyễn Xuân Mến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bị Tỉnh ủy Quảng Ngãi kỷ luật khiển trách vì phải chịu trách nhiệm người đứng đầu về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Sở Y tế và chịu một phần trách nhiệm trong thời gian đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Sở này.

“Với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Mến chịu trách nhiệm người đứng đầu về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Sở Y tế. Với trách nhiệm Giám đốc Sở Y tế (từ tháng 3/2019 - 4/2022), đồng chí không kịp thời chỉ đạo, xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; không kịp thời tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Không báo cáo Đảng ủy để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; thống nhất để đồng chí Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh mượn test xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, dẫn đến Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện việc mua sắm không đúng quy định của pháp luật.

Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Xuân Mến làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, tổ chức đảng, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng.

Xét nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, khuyết điểm và kết quả bỏ phiếu, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thi hành kỷ luật hình thức Khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Xuân Mến”, kết luận của Tỉnh ủy Quảng Ngãi nêu.

Lê Đức