Quảng Ngãi kỷ luật Chủ tịch huyện sai phạm trong đầu tư công trình

09/03/2018 11:43

Ông Vinh đã quyết định phê duyệt báo cáo KT-KT xây dựng công trình nhưng không báo cáo ra tập thể UBND huyện...

quảng ngãi kỷ luật chủ tịch huyện sai phạm trong đầu tư công trình

Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh vừa bị kỷ luật khiển trách

Theo Ủy ban kiểm tra Trung ương, ông Phạm Vinh có khuyết điểm, vi phạm trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng công trình mở tuyến đường cấp phối đất vào bãi cát phục vụ dân sinh thôn Ngân Giang (xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi).

Ông Vinh đã quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình nhưng không báo cáo ra tập thể UBND huyện để thảo luận, thông qua; không báo cáo, trình ra Ban Thường vụ Huyện ủy để thống nhất chủ trương; không thông qua HĐND huyện về danh mục dự án chuẩn bị đầu tư; quyết định đầu tư công trình khi chưa có nghị quyết phê duyệt của HĐND huyện, cũng không có văn bản đồng ý của thường trực HĐND huyện; quyết định đầu tư khi chưa bố trí đủ vốn theo tiến độ thực hiện dự án.

Ngoài ra, liên quan đến công trình nói trên, ông Vinh cũng không báo cáo xin chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy trước khi quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình và quyết định phê duyệt điều chỉnh; chậm ban hành quyết định thu hồi tiền nộp vào ngân sách theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy; không ban hành quyết định thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công tích của UBND xã Tịnh Hà.

Ông Vinh cũng không trình UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho chủ đầu tư đúng quy định theo pháp luật đất đai; không chỉ đạo kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án, để chủ đầu tư thực hiện dự án có nhiều sai phạm.

Vĩnh Nhân