Quảng Ninh có thêm một Phó Chủ tịch UBND tỉnh

06/12/2018 11:30

Ông Cao Tường Huy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Ủy được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016- 2021.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Ông Cao Tường Huy được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Tại kỳ họp thứ 9, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 -2021, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã bầu ông Cao Tường Huy giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, ông Cao Tường Huy đã được HĐND miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIII. Ông Cao Tường Huy cũng là Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Kỳ họp cũng đã biểu quyết cho thôi nhiệm vụ HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Hồng Thanh chuyển công tác và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Thành để nghỉ hưu theo quy định.

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 -2021 đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND bầu có đủ 9 tháng công tác trở lên theo quy định. Theo kết quả được công bố, trong số 70/74 Đại biểu bỏ phiếu, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có 69/70 phiếu tín nhiệm cao đạt trên 98,5% và 1 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp. Vị trí thứ hai là ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh đạt 68/70 phiếu tín nhiệm cao đạt trên 97% và 2 phiếu tín nhiệm chiếm gần 3%, không có phiếu tín nhiệm thấp.

Thủy Anh