Một chị bán hàng rau ngồi ở ngay cổng chợ Cửa Ông, cho biết: Thực tế thì cơ quan chức năng của phường cũng nhiều lần nhắc nhở không được bán hàng ở khu vực này. Thế nhưng, khi lực lượng chức năng rút đi thì thấy mọi người lại quay ra bán, nên cũng làm theo…
Một chị bán hàng rau ngồi ở ngay cổng chợ Cửa Ông, cho biết: Thực tế thì cơ quan chức năng của phường cũng nhiều lần nhắc nhở không được bán hàng ở khu vực này. Thế nhưng, khi lực lượng chức năng rút đi thì thấy mọi người lại quay ra bán, nên cũng làm theo…
Quang Minh