Hậu quả của việc họp chợ ngay lòng đường, hè phố ở ngã ba Cửa Ông đã này khiến cho các phương tiện tham gia giao thông qua đây có lúc bị nghẹn ứ, tiếng còi xe inh ỏi…
Hậu quả của việc họp chợ ngay lòng đường, hè phố ở ngã ba Cửa Ông đã này khiến cho các phương tiện tham gia giao thông qua đây có lúc bị nghẹn ứ, tiếng còi xe inh ỏi…
Quang Minh