Quảng Ninh lùi thời điểm khởi công Cảng hàng không

08/04/2015 06:34

Quảng Ninh thống nhất lùi thời gian khởi công Cảng hàng không để tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng đấu nối.

quảng ninh lùi thời điểm khởi công cảng hàng không
 

Trên cơ sở đề xuất của BQL Khu kinh tế và ý kiến tham gia của các sở, ngành, UBND tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất lùi thời gian khởi công Cảng hàng không Quảng Ninh (dự kiến được triển khai vào ngày 27/3 tới) để tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng đấu nối.

Ban Quản lý khu kinh tế, huyện Vân Đồn, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan sẽ khẩn trương hoàn thành mọi công việc cần thiết để sớm tổ chức khởi công Cảng hàng không Quảng Ninh vào thời điểm thích hợp.

TK