Quảng Ninh tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải khách

28/03/2020 10:45

Quảng Ninh đã tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải khách tuyến cố định, vận tải khách theo hợp đồng.

Quảng Ninh tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải khách 1
Toàn bộ hoạt động vận tải khách tuyến cố định, vận tải khách theo hợp đồng tại Quảng Ninh tạm dừng

Để phòng chống dịch Covid-19, tối muộn ngày 27/3, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh có thông báo về việc hạn chế hoạt động kinh doanh vận chuyển khách công cộng bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ 0h ngày 28/3 đến ngày 15/4/2020.

Cụ thể, Quảng Ninh sẽ tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải khách tuyến cố định, vận tải khách theo hợp đồng, vận tải khách du lịch từ Quảng Ninh đi Hà Nội và ngược lại.

Đối với các hoạt động vận tải khách nội tỉnh, liên tỉnh còn lại (trừ tuyến cố định, hợp đồng, du lịch từ Quảng Ninh đi Hà Nội và ngược lại), giảm ít nhất 70% tần suất hoạt động hoặc số lượng xe/tuyến/đơn vị vận tải. Trong đó, Sở GTVT yêu cầu xe trọng tải từ 35 khách trở lên chỉ chở tối đa 20 khách trong một thời điểm; các loại xe còn lại được chở không quá 50% trọng tải xe trong một thời điểm.

Sở cũng yêu cầu lái xe có trách nhiệm xếp khách đảm bảo khoảng cách an toàn tối đa giữa các khách, thực hiện khai báo y tế điện tử và quy trình phòng dịch trên ô tô theo hướng dẫn của Bộ Y tế .

Hữu Tuấn