Quảng Trị bỏ trống chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Nội vụ đề nghị kiện toàn

30/04/2020 10:43

Bộ Nội vụ vừa phát đi văn bản lần thứ hai đề nghị tỉnh Quảng Trị kiện toàn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, sau 4 tháng chức vụ này bị bỏ trống.

Quảng Trị bỏ trống chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Nội vụ đề nghị kiện toàn 1
Trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị

Bộ Nội vụ vừa ban hành văn bản hỏa tốc số 2143/BNV- CQĐP gửi UBND tỉnh Quảng Trị, đề nghị tỉnh này kiện toàn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Đây là lần thứ 2, Bộ Nội vụ phát đi yêu cầu này, sau 4 tháng địa phương không có Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3262/VPCP- QHĐP ngày 24/4/2020, về việc trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Trị được phép giao người không phải là Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2121.

Bộ Nội vụ dẫn khoản 4, Điều 83 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định: "Hội đồng nhân dân (HĐND) bầu Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND theo giới thiệu của Chủ tịch UBND" và khẳng định, Chủ tịch UBND cấp tỉnh mới là người giới thiệu để HĐND bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cũng về vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn công văn trả lời HĐND tỉnh Quảng Trị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 20/4/2020 cho rằng trong trường hợp đặc biệt, tỉnh Quảng Trị có thể bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

"Tuy nhiên, do HĐND tỉnh đã tổ chức miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Chính (vì đã nghỉ hưu). Đồng thời, Ban Bí thư chưa có ý kiến đối với nhân sự bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Theo đó, việc HĐND bầu Phó Chủ tịch UBND từ sự ủy quyền của Chủ tịch UBND không còn phù hợp", Bộ Nội vụ khẳng định.

Từ thực tế đó, Bộ Nội vụ cho rằng, theo quy định, trong trường hợp này, Thường trực HĐND cấp tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao quyền Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Bộ Nội vụ đề nghị trong khi chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh chưa được kiện toàn, UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Quảng Trị giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Trước đó, ngày 30/3/2020, Bộ Nội vụ đã phát văn bản số 1635/BNV - CQĐP yêu cầu tỉnh Quảng Trị sớm kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND.

Phùng Đô