Quảng Trị chính thức mở Cảng cá đảo Cồn Cỏ

20/10/2016 05:40

Ngày 19/10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa Quyết định công bố mở Cảng cá đảo Cồn Cỏ (huyện đảo Cồn Cỏ).

quảng trị chính thức mở cảng cá đảo cồn cỏ

UBND tỉnh Quảng Trị công bố Quyết định mở Cảng cá đảo Cồn Cỏ. (Ảnh minh họa)

Theo Quyết định này, Cảng cá đảo Cồn Cỏ là cảng cá loại II, độ sâu điểm đầu luồng vào cảng -2,9m­, độ rộng luồng vào cảng 60m. Độ sâu vùng nước đậu tàu từ -2,36m đến -3,4m; chiều dài cầu cảng 110m.

Cảng cá đảo Cồn Cỏ cho phép loại tàu cá lớn nhất có thể cập cảng 200CV, 300 tấn. Năng lực bốc dỡ hàng hoá và các dịch vụ nghề cá của cảng cá đạt 1.000 tấn/năm. Ngoài ra, công năng mở rộng cho phép Cảng cá đảo Cồn Cỏ được tiếp nhận phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa ra, vào cảng.

UBND tỉnh Quảng Trị giao UBND huyện đảo Cồn Cỏ, Ban Quản lý Cảng cá đảo Cồn Cỏ phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam và Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị căn cứ vào tình hình thực tế lượng cảng để xem xét cho các loại phương tiện tàu khách, tàu hàng hóa ra vào cảng được thuận lợi và an toàn.

Đồng thời, UBND huyện đảo Cồn Cỏ tổ chức thực hiện quản lý khai thác bảo vệ Cảng cá đảo Cồn Cỏ theo đúng quy định; thông tin, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân biết để khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; có kế hoạch kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa khai thác cảng cá có hiệu quả, bền vững.

Duy Lợi