Quảng Trị lập Ban Chỉ đạo triển khai các dự án PPP

21/03/2023 19:25

Việc thành lập Ban Chỉ đạo PPP giúp UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện dự án trọng điểm cảng hàng không, cao tốc Cam Lộ- Lao Bảo...

Chiều 21/3, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án ngành giao thông vận tải được đầu tư theo phương thức đối tác công tư - PPP.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án ngành giao thông vận tải được đầu tư theo phương thức PPP (gọi tắt Ban Chỉ đạo PPP) giúp UBND tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm như: Cảng hàng không Quảng Trị, đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo, đường nối từ cửa khẩu quốc tế La Lay đến cảng Mỹ Thủy (QL15D).

Cùng với đó là các dự án ngành giao thông vận tải đầu tư theo phương thức đối tác công tư khác mà Ban Chỉ đạo PPP thấy cần thiết.

Quảng Trị lập Ban Chỉ đạo triển khai các dự án PPP 1

Tỉnh Quảng Trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án ngành GTVT được đầu tư theo phương thức PPP như cảng hàng không, cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo, đường nối từ cửa khẩu quốc tế La Lay đến cảng Mỹ Thủy (QL15D)...

“Trường hợp các dự án ngành giao thông vận tải được đầu tư theo phương thức đối tác công tư khác cần thiết bổ sung thì Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định”, văn bản nêu rõ.

Theo quyết định, Trưởng Ban Chỉ đạo PPP là ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Trong các dự án trên, ngày 10/3, UBND tỉnh Quảng Trị đã Quyết định về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án GPMB xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1).

Theo đó, UBND huyện Gio Linh làm chủ đầu tư xây dựng các khu tái định cư và xây dựng các khu nghĩa trang để phục vụ công tác di dời mồ mả tại 3 xã Gio Quang, Gio Mai, Gio Hải.

Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh là chủ đầu tư dự án GPMB xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1) và trực tiếp triển khai hạng mục di dời 2 trường học (Trường Mầm non Gio Hải và Trường Tiểu học và THCS Gio Hải) và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác.

“Các đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án GPMB xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1) tổ chức thực hiện sau khi có nhà đầu tư cam kết, đảm bảo tuân thủ theo Nghị quyết số 60 của HĐND tỉnh Quảng Trị và quy định của pháp luật hiện hành”- nội dung văn bản nêu rõ.

Đối với đường nối từ cửa khẩu quốc tế La Lay đến cảng Mỹ Thủy (QL15D), ngày 2/2 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Trị đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh và các sở, ngành liên quan làm việc với các nhà đầu tư có văn bản quan tâm đề xuất khảo sát, nghiên cứu xây dựng dự án để tham mưu UBND tỉnh xem xét giao đơn vị chuẩn bị dự án và đoạn tuyến đầu tư để triển khai thực hiện dự án theo phương thức PPP...

Duy Lợi