Quảng Trị: Quy hoạch bổ sung 65 điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp

30/09/2021 21:50

Tỉnh Quảng Trị quy hoạch bổ sung 65 điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đến năm 2030.

Ngày 30/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã ký quyết định về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2030.

Theo đó, tỉnh Quảng Trị quy hoạch bổ sung 65 điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đến năm 2030 trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố (không có huyện đảo Cồn Cỏ).

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, dự báo tổng nhu cầu sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2030 là 55 triệu m3 - Ảnh minh họa

Tổng diện tích khoanh định là 927,69 ha và tổng tài nguyên dự báo là 49,47 triệu m3. Trong đó, đất do địa phương quản lý 136,95 ha (tài nguyên đất san lấp dự báo 8,395 triệu m3), đất do hộ gia đình quản lý 790,74 ha (tài nguyên đất san lấp dự báo 41,071 triệu m3), đất có rừng, cây lâu năm (trồng keo, cao su) là 883,34 ha, đất không có rừng là 44,35 ha.

Tích hợp 17 điểm mỏ đã được phê duyệt quy hoạch điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 tại Quyết định số 2242/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh với diện tích 343,42 ha, trữ lượng dự kiến 18,77 triệu m3.

Cụ thể, tại huyện Vĩnh Linh 2 mỏ với tổng diện tích 35,8 ha, tổng tài nguyên dự báo 1,5 triệu m3. Huyện Gio Linh 4 mỏ với tổng diện tích 47,4 ha, tổng tài nguyên dự báo triệu 3,2 m3.

Huyện Triệu Phong 2 mỏ với tổng diện tích 121,32 ha, tổng tài nguyên dự báo 2,36 triệu m3. Huyện Hải Lăng 3 mỏ với tổng diện tích 62,4 ha, tổng tài nguyên dự báo 5,5 triệu m3.

Huyện Cam Lộ 3 mỏ với tổng diện tích 22,5 ha, tổng tài nguyên dự báo 2,41 triệu m3. Huyện Đakrông 2 mỏ với tổng diện tích 50,8 ha, tổng tài nguyên dự báo 3,6 triệu m3. Huyện Hướng Hóa 1 mỏ với tổng diện tích 3,2 ha, tổng tài nguyên dự báo 0,195 triệu m3.

Quy hoạch mới đến năm 2030 đối với 48 điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp với tổng diện tích 584,27 ha, tài nguyên dự báo khoảng 30,7 triệu m3.

Cụ thể, huyện Vĩnh Linh gồm 14 mỏ với tổng diện tích 106,33 ha, tổng tài nguyên dự báo 5,845 triệu m3. Huyện Gio Linh 14 mỏ với tổng diện tích 142,95 ha, tổng tài nguyên dự báo 6,595 triệu m3. TP Đông Hà 1 mỏ với tổng diện tích 23,75 ha, tổng tài nguyên dự báo 0,95 triệu m3.

Huyện Triệu Phong 3 mỏ với tổng diện tích 49 ha, tổng tài nguyên dự báo 1,95 triệu m3. Thị xã Quảng Trị 8 mỏ với tổng diện tích 171,39 ha, tổng tài nguyên dự báo 6,641 triệu m3. Huyện Hải Lăng 2 mỏ với tổng diện tích 51,4 ha, tổng tài nguyên dự báo 4,0 triệu m3.

Huyện Cam Lộ 4 mỏ với tổng diện tích 30,35 ha, tổng tài nguyên dự báo 3,02 triệu m3. Huyện Hướng Hóa 2 mỏ với tổng diện tích 9,1 ha, tổng tài nguyên dự báo 1,7 triệu m3.

Về lộ trình thăm dò, đánh giá, cấp phép mỏ đất làm vật liệu san lấp giai đoạn 2021- 2030, đối với giai đoạn đến năm 2025, dự phép cấp phép thăm dò, đánh giá trữ lượng, đưa vào khai thác với diện tích khoảng 417,5 ha, trữ lượng dự kiến 22,26 triệu m3; đối với giai đoạn 2026- 2030, dự phép cấp phép thăm dò, đánh giá trữ lượng, đưa vào khai thác với diện tích khoảng 510,2 ha, trữ lượng dự kiến 27,21 triệu m3.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, dự báo tổng nhu cầu sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2030 là 55 triệu m3.

Yêu cầu kiểm tra, xử lý khai thác đất trái phép trong hành lang lưới điện 500KV

Liên quan đến việc khai thác đất trái phép trong và gần hành lang tuyến đường dây 500KV qua địa bàn xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong mới đây, ngày 30/9, Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị có văn bản về việc kịp thời ngăn chặn khai thác đất làm vật liệu san lấp trái phép.

Khai thác đất trái phép trong hành lang lưới điện 500KV ở xã Triệu Thượng

Trong đó, đề nghị UBND huyện Triệu Phong chỉ đạo Phòng TN&MT phối hợp với các phòng chuyên môn, UBND xã Triệu Thượng tổ chức kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với trường hợp Ban Chỉ đạo Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý đến UBND tỉnh, Sở TN&MT trước ngày 5/10.

UBND các huyện, thị xã, thành phố theo phân cấp quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không khai thác đất làm vật liệu san lấp trái phép, đặc biệt là các khu vực có các tuyến đường dây truyền tải điện trung cao thế đi qua; phát hiện, thông tin kịp thời các trường hợp khai thác đất làm vật liệu san lấp trái phép với cơ quan chức năng để phối hợp, xử lý theo quy định của pháp luật.

Duy Lợi