Quảng Trị ra “tối hậu thư” đối với nhà đầu tư Khu bến cảng Mỹ Thủy

03/04/2021 11:29

Quảng Trị yêu cầu nhà đầu tư Khu bến cảng Mỹ Thủy thực hiện đúng cam kết triển khai thi công dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy chậm nhất trước 31/7.

Quảng Trị ra “tối hậu thư” đối với nhà đầu tư Khu bến cảng Mỹ Thủy 1

Phối cảnh Khu bến cảng Mỹ Thủy tại khu vực Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Ảnh: BQLKKT

Phải khởi công trước 31/7

Sáng 3/4, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại buổi làm việc với Công ty CP liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy (MTIP) về thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu nhà đầu tư MTIP chỉ đạo các đơn vị tư vấn liên quan phải có mặt tại Quảng Trị để tham gia các cuộc họp, làm việc với các Sở, ngành, địa phương để phối hợp, nắm bắt thông tin xử lý công việc đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng nhằm tập trung hoàn thiện 3 nhiệm vụ, gồm: Lập thiết kế cơ sở và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; hồ sơ chuyển đổi đất, rừng theo đúng tiến độ trong bảng kế hoạch mà MTIP đã cam kết.

Quảng Trị ra “tối hậu thư” đối với nhà đầu tư Khu bến cảng Mỹ Thủy 2

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị trao Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư dự án ngày 15/1/2019

Bên cạnh đó, nhà đầu tư phải hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ về tài chính để thực hiện cam kết trong tháng 6/2021; bổ sung vốn chủ sở hữu đảm bảo theo tỷ lệ quy định pháp luật và thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án trước 31/52021; hoàn thành công tác chi trả tiền đền bù cho người dân bị ảnh hưởng trong công tác GPMB trong tháng 6/2021 và tổ chức triển khai thi công dự án chậm nhất trước 31/7/2021.

“Nếu quá thời hạn nêu trên, MTIP không thực hiện, UBND tỉnh Quảng Trị xử lý theo quy định pháp luật. Khi đó MTIP phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do chậm trễ tiến độ thực hiện dự án mà MTIP đã cam kết với tỉnh Quảng Trị”, ông Võ Văn Hưng nhấn mạnh.

Nhà đầu tư cam kết triển khai

Dự án đầu tư xây dựng khu Bến Cảng biển Mỹ Thuỷ do MTIP làm chủ đầu tư được Chính phủ phê duyệt năm 2019. Dự án được thực hiện tại Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị có quy mô dự án rộng 685 ha gồm 10 bến và được phân kỳ đầu tư thành 3 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 từ 2018 - 2025 đầu tư 4 bến. Tổng vốn đầu tư là 14.234 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án là 15% tương đương 2.135 tỷ đồng. Giai đoạn 1 cần đầu tư 4.946 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tương đương 742 tỷ đồng.

Quảng Trị ra “tối hậu thư” đối với nhà đầu tư Khu bến cảng Mỹ Thủy 3

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư, ngày 15/1/2019

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy là dự án động lực quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị nên lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành của tỉnh đã rất nỗ lực trong việc hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Đây cũng là một trong các dự án do nhà đầu tư Hàn Quốc tham gia đầu tư tại Quảng Trị được Chính phủ và Đại sứ quán Hàn Quốc quan tâm.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Quảng Trị, do nhiều lý do khách quan và chủ quan, việc khởi công dự án còn rất chậm so với tiến độ đề ra, chủ yếu do năng lực tài chính, kinh nghiệm triển khai thực hiện của nhà đầu tư còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu để tổ chức thực hiện đối với dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy.

Theo đại diện MTIP, khó khăn lớn nhất của nhà đầu tư là vấn đề huy động vốn; một số thủ tục pháp lý vẫn chưa hoàn thiện do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19…

Đồng thời khẳng định, thời điểm này nhà đầu tư đã thu xếp được nguồn vốn và cam kết sẽ nỗ lực giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, quyết tâm triển khai dự án vào cuối quý II/2021.

“UBND tỉnh Quảng Trị chia sẻ những khó khăn khách quan mà MTIP gặp phải và cam kết luôn đồng hành với nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Trên cơ sở xác định vai trò của cảng Mỹ Thủy, MTIP cần phải thể hiện sự quyết tâm đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy theo đúng lộ trình đã cam kết”, ông Võ Văn Hưng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các Sở, ngành tích cực phối hợp hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Trong đó, Sở GTVT nghiên cứu để hướng dẫn, hỗ trợ MTIP và đơn vị tư vấn lập F/S khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trình Bộ GTVT thẩm định theo quy định. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Công thương kết nối các nhà đầu tư dự án chế biến và sử dụng khí để cung cấp các số liệu nhằm thiết kế điều chỉnh nâng công suất bến cảng nhập khí lên 200.000 tấn cho phù hợp…

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Khu bến cảng Mỹ Thủy do Công ty cổ phần Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy thực hiện đã chậm trễ tiến độ trên 22 tháng và nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư và không có giải pháp, kế hoạch thực hiện phù hợp để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất với đề xuất của các Sở, ban ngành, địa phương, đặc biệt là Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở KH&ĐT… báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương thay đổi nhà đầu tư đảm bảo năng lực, kinh nghiệm và tài chính để triển khai thực hiện dự án.

Duy Lợi