Quảng Trị thu hồi các khoản tiền theo Kết luận Thanh tra Chính phủ ra sao?

04/06/2020 15:23

Đối với thu hồi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền thuế sử dụng đất, Quảng Trị đã thu nộp hơn 3,2 tỷ đồng, chưa thu hồi được hơn 2,4 tỷ...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Theo Kết luận của TTCP, UBND tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Đầu tư Sài Gòn được hưởng ưu đãi không đúng theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ... gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 14 tỷ đồng.

Ngày 4/6, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, ngày 3/6 UBND tỉnh đã có văn bản số 108/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 2282/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ (TTCP).

Theo đó, đối với thu hồi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền thuế sử dụng đất, đến ngày 29/2, Cục thuế đã đôn đốc và thu nộp vào ngân sách hơn 3,2 tỷ đồng, chưa thu hồi được hơn 2,4 tỷ đồng. Cụ thể, khoản thu tiền sử dụng đất 345 triệu đồng; khoản thu về tiền thuê đất hơn 1,1 tỷ đồng; khoản thuế sử dụng đất nông nghiệp hơn 1 tỷ đồng. UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo Cục thuế đôn đốc thu nộp theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Về tiền ký quỹ phục hồi môi trường rừng, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Sở NN&PTNT chỉ đạo các đơn vị liên quan nộp tiền ký quỹ phục hồi môi trường rừng theo quy định.

Đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của Công ty CP Phát triển khoáng sản 4, theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ thì tiền công ty này nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (mỏ Apey) là 5,9 tỷ đồng, tuy nhiên theo Thông báo của Tổng cục địa chất và khoáng sản thì số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là hơn 5,8 tỷ đồng. Đến ngày 29/2, Công ty đã tiến hành nộp vào ngân sách nhà nước hơn 2,5 tỷ đồng, còn nợ ngân sách hơn 4,5 tỷ đồng (trong đó tiền phạt chậm nộp là hơn 1,3 tỷ đồng).

UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Cục thuế Quảng Trị phối hợp với Cục thuế Nghệ An thực hiện các biện pháp cần thiết để tiếp tục thu hồi nộp ngân sách (thông báo hóa đơn hết hiệu lực, cưỡng chế trích tiền từ tài khoản ngân hàng).

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 2
Sở TN&MT Quảng Trị đã đôn đốc nhiều lần, nhưng 29 chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện phí bảo vệ môi trường rừng. (Ảnh minh họa)

Đối với phí bảo vệ môi trường rừng của 29 chủ đầu tư hơn 142 triệu đồng, theo UBND tỉnh Quảng Trị, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, Sở TN&MT đã đôn đốc nhiều lần nhưng các chủ đầu tư vẫn chưa chấp hành, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở TN&MT thu hồi nộp ngân sách, đồng thời cưỡng chế nếu chây ì, cố tình không thực hiện.

Đối với tiền sử dụng đất của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN&MT, Sở Tài chính tham mưu để ban hành quyết định thu hồi khoản chênh lệch do áp dụng giá đất chưa phù hợp theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ. Chỉ đạo Cục Thuế phối hợp với các cơ quan liên quan thu hồi khoản tiền sử dụng đất của Công ty sau khi hoàn thiện quyết định khoản tiền chênh lệch giá đất.

Trước đó, tại Kết luận Thanh tra, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, UBND tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Đầu tư Sài Gòn được hưởng ưu đãi không đúng theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2005; xác định giá trị tiền sử dụng đất không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 14,1 tỷ đồng.

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Trị, ngày 24/2/2020, UBND tỉnh đã tiến hành phiên họp nhằm rút kinh nghiệm nội dung kiến nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ tại Kết luận Thanh tra số 2282/KL-TTCP ngày 16/12/2019 về việc quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ngày 21/2, Sở NN&PTNT đã tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân liên quan đến việc tham mưu chủ trương bán đấu giá trụ sở Chi cục Trồng trọt vào Bảo vệ thực vật.

Đối với các nội dung khác, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan tiếp tục kiểm điểm làm rõ trách nhiệm theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 19/2/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 3
Khu đất của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn ở phía bờ Bắc sông Thạch Hãn, nhìn từ cầu Thành Cổ

Bên cạnh những ưu điểm, Kết luận của Thanh tra chỉ rõ những khuyết điểm, tồn tại trong việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, về công tác quản lý môi trường, về quản lý đầu tư xây dựng.

Tại Thông báo kết luận, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kiểm điểm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nghiệm kỳ 2011 - 2016 và 2016 - 2021 có liên quan đến các sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng được nêu trong kết luận thanh tra.

Giao Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thu hồi số tiền 14,2 tỷ đồng (tiền sử dụng đất hơn 14,1 tỷ đồng của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn và phí bảo vệ môi trường của 29 chủ đầu tư 142 triệu đồng) về ngân sách nhà nước; chỉ đạo Cục thuế thu hồi số tiền 5,718 tỷ đồng đối với các đơn vị còn nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và thuế sử dụng đất; 1,586 tỷ đồng tiền ký quỹ phục hồi môi trường và 5,977 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của Công ty CP Phát triển khoáng sản 4.

Bên cạnh đó, chấn chỉnh, khắc phục ngay các thiếu sót trong quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng. Nghiêm túc kiểm điểm , làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền được phân cấp; đồng thời chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường và quản lý đầu tư xây dựng được nêu trong kết luận thanh tra.

Giao Bộ TN&MT kiểm tra, rà soát, trước mắt đề nghị tạm dừng việc xem xét gia hạn Giấy phép số 1272/GP-BTNMT ngày 20/6/2011 cho phép Công ty CP Phát triển khoáng sản 4 khai thác và chế biến mỏ vàng tại xã A Bung, huyện Đakrông khi Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, đóng cửa mỏ; chấm dứt việc cấp giấy phép thăm dò khai thác khoáng sản vào rừng phòng hộ, quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng theo Điều 28 Luật Khoáng sản năm 2010.

Duy Lợi