Quốc hội chấp thuận cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

19/06/2014 22:58

Với 79,52% ĐBQH tán thành, chiều 19/6, QH đã biểu quyết thông qua Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi). Tuy nhiên, quy định được mang thai hộ vì mục đích nhân đạo vẫn khiến nhiều đại biểu lo ngại.  

Với 79,52% ĐBQH tán thành, chiều 19/6, QH đã biểu quyết thông qua Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi). Tuy nhiên, quy định được mang thai hộ vì mục đích nhân đạo vẫn khiến nhiều đại biểu lo ngại.

Sự lo ngại này được thể hiện qua tỷ lệ ĐBQH tán thành bổ sung quy định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (từ Điều 94 đến Điều 100) chỉ chiếm 59,1%, còn lại 160/401 đại biểu (tương đương 39,9%) không tán thành bổ sung quy định này.

Chỉ quá nửa đại biểu tán thành quy định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Trước đó, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cho biết: Do còn ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về nội dung quy định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Kết quả có 59,1% (237/401) đại biểu tán thành.

Theo giải trình của Ủy ban TVQH, việc bổ sung quy định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo trong dự thảo Luật thể hiện tính nhân văn sâu sắc, đáp ứng nhu cầu làm cha mẹ chính đáng của các cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (khoản 22, Điều 3). Trên cơ sở đó, dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của đa số đại biểu về quy định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, quy định cụ thể điều kiện, nội dung thỏa thuận, quyền, nghĩa vụ các bên chặt chẽ để ngăn ngừa việc mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Một nội dung khác nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội và người đồng giới thời gian qua là Nhà nước có thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính hay không?. Tuy nhiên, Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi) mới được thông qua đã quy định không cấm hôn nhân đồng giới, nhưng Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính (khoản 2, Điều 8).

Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi) với 10 chương, 133 điều Luật quy định về chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.

Bình Minh