Quốc hội chất vấn Thủ tướng và bốn Bộ trưởng 

04/11/2019 10:55

Tiếp tục kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV,  trong ba ngày (từ 6-8/11), Quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Quốc hội chất vấn Thủ tướng và bốn Bộ trưởng  1
Phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra trong ba ngày (từ 6-8/11)

Thủ tướng và 4 Bộ trưởng: Bộ Nội vụ; Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT); Bộ Thông tin và truyền thông sẽ trả lời chất vấn Quốc hội.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, sáng 6/11, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường sẽ là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn. Lần lượt sau đó là Bộ trưởng các Bộ: Công thương, Nội vụ, Thông tin và truyền thông. Bốn Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội trong thời gian 2,5 ngày.

Trong quá trình 4 Bộ trưởng trả lời chất vấn, sẽ có các Phó Thủ tướng phụ trách và các Bộ trưởng, trưởng ngành khác cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình nếu có các nội dung liên quan.

Sau khi 4 Bộ trưởng trả lời chất vấn, Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ. Khác với các vị bộ trưởng, trưởng ngành, phiên chất vấn người đứng đầu Chính phủ không bị giới hạn bởi nhóm vấn đề.

Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, tại kỳ họp Quốc hội lần này, hoạt động chất vấn sẽ được tổ chức theo cách thức lấy nhóm vấn đề làm trọng tâm, vấn đề thuộc trách nhiệm của cá nhân nào thì người đó có trách nhiệm trả lời. Mỗi lượt có 3 - 5 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn, mỗi đại biểu nêu chất vấn không quá 1 phút; người bị chất vấn trả lời không quá 3 phút/1 nội dung chất vấn.

Trong quá trình chất vấn, ĐBQH có quyền tranh luận đối với các thành viên Chính phủ, trưởng ngành để làm rõ những vấn đề đã được trả lời nhưng chưa thỏa đáng; thời gian tranh luận không quá 2 phút, thông tin tranh luận phải chính xác, đúng phạm vi chất vấn; không lạm dụng đăng ký tranh luận để đặt câu hỏi chất vấn; khi cần thiết, giữa các đại biểu có thể trao đổi lại với nhau nhưng cần cụ thể, đúng trọng tâm vấn đề chất vấn.

Ngoài 3 ngày chất vấn, trong tuần làm việc thứ ba của kỳ họp thứ 8 này, Quốc hội cũng dành thời gian để nghe và thảo luận về các báo cáo: Công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; Công tác năm 2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Công tác thi hành án năm 2019; Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. Đồng thời, Quốc hội cũng sẽ nghe và thảo luận về dự án Luật Thư viện.

Thanh Bình- An Na