Quốc hội chốt 4 Bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn

02/06/2017 21:38

Trong 3 ngày từ 13-15/6, 4 Bộ trưởng các Bộ: NN&PTNT, Y tế, VH-TT&DL, KH-ĐT sẽ đăng đàn trả lời chất vấn.

quốc hội chốt 4 bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn

Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là một trong 4 Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV

Theo chương trình làm việc của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, từ ngày 13/6 - 15/6, Quốc hội sẽ tiến hành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn.

Căn cứ vào chương trình kỳ họp, ý kiến, kiến nghị cử tri, vấn đề xã hội quan tâm và phiếu chất vấn của đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội quyết định nhóm vấn đề chất vấn và người được chất vấn tại Kỳ họp thứ 3.

Theo đó, với nhóm vấn đề thứ nhất về giải pháp đột phá và lộ trình thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong thời gian tới; biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, phát triển nông nghiệp bền vững; Công tác bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, quản lý các hoạt động khai thác thủy sản..., người có trách nhiệm trả lời chính đối với nhóm vấn đề này là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường.

Các Bộ trưởng, Trưởng ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ cùng tham gia trả lời chất vấn. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác tham dự phiên chất vấn để giải trình về những vấn đề có liên quan.

Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng sẽ là người có trách nhiệm trả lời chính về nhóm vấn đề thứ hai - giải pháp cụ thể để huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển.Việc phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý, kiểm soát, tránh lãng phí trong đầu tư công. Trách nhiệm của bộ, ngành trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia. 

Các Bộ trưởng, Trưởng ngành: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ cùng tham gia trả lời chất vấn. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác tham dự phiên chất vấn để giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nhóm vấn đề thứ ba về thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh. Vấn đề giá thuốc và quản lý nhà nước về giá thuốc, cung ứng thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Việc đầu tư cho y tế cơ sở để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên; thực trạng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn sẽ do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời chất vấn.

Các Bộ trưởng, Trưởng ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ủy ban Dân tộc cùng tham gia trả lời chất vấn. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác tham dự phiên chất vấn để giải trình về những vấn đề có liên quan.

Cuối cùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có trách nhiệm trả lời chính về vấn đề quản lý, cấp phép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; khai thác, sử dụng các công trình văn hóa, thể thao; tổ chức lễ hội. Giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử; xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn, phát triển văn hóa xã hội. Công tác quản lý và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch ngành du lịch.

Các Bộ trưởng, Trưởng ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Giáo dục và Đào tạo cùng tham gia trả lời chất vấn. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác tham dự phiên chất vấn để giải trình về những vấn đề có liên quan.

Hoài Vũ