Quốc hội chốt số phận môn Lịch sử

27/11/2015 19:46

Quốc hội quyết định tiếp tục giữ Lịch sử là một học độc lập trong chương trình sách giáo khoa mới.

Quốc hội chốt số phận môn Lịch sử 1
Quốc hội quyết định tiếp tục giữ Lịch sử là một học độc lập trong chương trình sách giáo khoa mới. (Ảnh: Zing News)

Chiều 27/11, tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã được thông qua.

Theo đó, Quốc hội quyết định tiếp tục giữ môn học Lịch sử là môn học độc lập trong chương trình sách giáo khoa mới, không chấp nhận tích hợp.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể theo hướng giảm môn học bắt buộc và tăng môn tự chọn để lấy ý kiến xã hội.

Như vậy, ở cấp 1, Lịch sử được tích hợp trong bộ môn Khoa học xã hội; cấp 2, Lịch sử phân hóa trở lại trong các môn tự chọn; cấp 3 sẽ có 4 môn bắt buộc gồm: Ngữ văn, Ngoại ngữ 1, Toán, Công dân với Tổ quốc (tích hợp 3 môn ​Giáo dục đạo đức, ​Lịch sử, Giáo dục quốc phòng an ninh).

Tuy nhiên, khi dự thảo được đưa ra, nhiều nhà sử học và giáo viên sử đã tỏ ý kiến không đồng tình. Sau đó, Bộ GD&ĐT đã có nhiều cuộc họp với các bên liên quan về dự thảo này.

Ngày 17/11, Bộ GD&ĐT thông tin rằng, Ban xây dựng chương trình chưa trình bày rõ trong văn bản dự thảo, gây hiểu nhầm về việc tích hợp môn Lịch sử.

Di Linh (Tổng hợp)