Quốc hội “chốt” tăng tuổi nghỉ hưu, thêm 1 ngày nghỉ trong năm

20/11/2019 09:20

Sáng 20/11, Quốc hội đã bấm nút thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) với nhiều quy định mới như tăng tuổi nghỉ hưu; thêm ngày nghỉ trong năm.

Quốc hội “chốt” tăng tuổi nghỉ hưu, thêm 1 ngày nghỉ trong năm 1
Quốc hội bấm nút thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Sáng 20/11, với 435/453 đại biểu (chiếm 90,06%) tán thành, Quốc hội đã thông qua toàn văn Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Giữ nguyên 48 giờ làm việc một tuần, không tăng giờ làm thêm

Với quy định làm thêm giờ, có 433/454 đại biểu (chiếm 89,65%) đã tán thành Bộ luật Lao động (sửa đổi) giữ nguyên thời giờ làm việc bình thường như quy định của Bộ luật hiện hành và “có lộ trình điều chỉnh giảm giờ làm việc bình thường vào thời điểm thích hợp”. Hiện quy định giờ làm việc trong tuần là 48 giờ/tuần.

Về mở rộng khung thỏa thuận thời giờ làm thêm tối đa, Bộ luật Lao động (sửa đổi) giữ khung thỏa thuận giờ làm thêm tối đa như Bộ luật hiện hành: Số giờ làm thêm tối đa của người lao động là không quá 50% số giờ làm việc bình thường/ngày, 30 giờ/tháng và tổng số không quá 200 giờ/năm; trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ/năm. Tuy nhiên, Bộ luật Lao động (sửa đổi) quy định cần ghi rõ thời gian làm thêm giờ theo tháng là 40 giờ/tháng thay vì 30 giờ/tháng và bổ sung quy định cụ thể về các trường hợp được tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

Thêm 1 ngày nghỉ vào dịp 2/9, tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình

Về nghỉ lễ, tết, có 452/455 đại biểu (chiếm 93,58%) đồng ý quy định của Bộ luật Lao động (sửa đổi) bổ sung 1 ngày người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương, và chọn ngày liền kề với Ngày Quốc khánh 02/9.

Về nội dung này, bà Nguyễn Thuý Anh, Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, như vậy, ngày Quốc khánh nước ta, người lao động sẽ được nghỉ hai ngày. Đây là ngày Tết Độc lập, cũng là dịp để người lao động có thêm thời gian tham gia các hoạt động kỷ niệm, chào mừng Quốc khánh 02/9, tăng thêm ý nghĩa chính trị, nâng cao niềm tự hào dân tộc về sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, đáp ứng được mong muốn của người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, sum họp gia đình và giúp trẻ em, học sinh, sinh viên chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới.

Bộ luật Lao động (sửa đổi) cũng đã “chốt” lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu khi quy định, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Về tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, Bộ luật Lao động (sửa đổi) quy định, người lao động có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn; Người lao động trong doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và tham gia hoạt động của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp theo quy định tại các điều 172, 173 và 174 của Bộ luật này. Các tổ chức đại diện người lao động đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong quan hệ lao động.

Bộ luật cũng quy định, tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký. Tổ chức này hoạt động phải bảo đảm nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ; tự nguyện, tự quản; dân chủ, minh bạch. Trường hợp tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp gia nhập hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam thì thực hiện theo quy định của Luật Công đoàn.

An - Bình