Quốc hội đánh giá gì về nhiệm kỳ vừa qua của Chủ tịch nước?

19/02/2016 19:38

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo Hiến định, trong đó ấn tượng nhất công tác đối ngoại.

Quốc hội đánh giá gì về nhiệm kỳ vừa qua của Chủ tịch nước? 1
Hình ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang quan tâm, gần gũi người dân thể hiện sự đoàn kết và hào khí dân tộc

Chiều 19/2, phiên họp thứ 45 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội  đã nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước.

Góp ý vào Dự thảo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng báo cáo cần có đánh giá tổng quát, ngắn gọn hơn để thấy rõ vai trò của Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp là người đứng đầu, thay mặt Nhà nước CHXHCN Việt Nam trong đối nội và đối ngoại; là Chủ tịch Hội đồng quốc phòng an ninh quốc gia, thống lĩnh lực lượng vũ trang và động viên, đoàn kết toàn dân, đồng thời cần làm rõ thêm trách nhiệm của nguyên thủ quốc gia tác động đến chính sách, đường lối của Đảng để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm.

Cơ bản nhất trí với báo cáo, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước nhận định, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong nhiệm kỳ qua rất quan tâm đến chính sách dân tộc: “Hai lần anh Sang mời tôi sang để nghe về tình hình chính sách dân tộc. Có vấn đề anh điện ngay sang Chính phủ giải quyết, hay có ý kiến ngay” – ông Phước nhớ lại và cho rằng, chính điều này phần nào thể hiện vai trò nguyên thủ trong thực hiện chính sách dân tộc, đoàn kết dân tộc.

Góp thêm ý kiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cũng cho rằng cần thể chế hoá quy trình, thủ tục Chủ tịch nước triệu tập Chính phủ. Bởi có rất nhiều việc Chủ tịch nước thấy cần phải làm việc với Chính phủ nhưng hiện chưa có cơ sở pháp lý cụ thể. “Đề nghị cụ thể hoá quy định của Hiến pháp về chức năng nhiệm vụ của Chủ tịch nước, có nội dung luật hoá bắt buộc phải thực hiện như 6 tháng hay một năm Chủ tịch nước triệu tập các tướng lĩnh để nghe vấn đề quốc phòng, an ninh quốc gia” – ông Phước đề xuất.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu bày tỏ ấn tượng của mình về hoạt động đối ngoại của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong nhiệm kỳ vừa qua.

Theo ông Giàu, hoạt động đối ngoại của Chủ tịch nước đóng góp rất lớn vào việc nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế; vai trò của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức phát triển. Các chuyến đi của Chủ tịch nước rõ ràng tăng thêm sức mạnh kinh tế, cũng như quốc phòng an ninh.

Quốc hội đánh giá gì về nhiệm kỳ vừa qua của Chủ tịch nước? 2
Một điểm ấn tượng trong nhiệm kỳ qua của Chủ tịch nước Trương Tấn sang là hoạt động đối ngoại - Ảnh: Chủ tịch nước trong chuyến thăm Đức cuối tháng 11/2015

“Vai trò của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước còn thể hiện trong việc động viên sức mạnh của hệ thống chính trị và sức mạnh toàn dân. Công tác kiểm tra, đôn đốc tại cơ quan Trung ương, địa phương, lực lượng vũ trang và dân tộc thiểu số, vùng sâu xa gây xúc động, thực chất, thể hiện tấm lòng lo cho nước, cho dân. Đây là vai trò, trọng trách lớn của người đứng đầu Nhà nước” – ông Giàu nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá Chủ tịch nước thực hiện đầy đủ vai trò theo quy định của Hiến pháp. “Hình ảnh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thể hiện sự gương mẫu của người đứng đầu Nhà nước, giản dị, gần gũi, yêu nước” – bà Phóng nói.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước nhiệm kỳ qua đã chăm lo, tăng cường tiềm lực quốc phòng; động viên lực lượng vũ trang thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng chiến đấu, đập tan âm mưu “diễn biến hoà bình” và động viên lực lượng vũ trang, nhân dân.

 “Hình ảnh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước chăm lo việc thực hiện chính sách an dân là sự động viên, quy tụ, phát huy truyền thống đoàn kết, hào khí Việt Nam”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Hoài Vũ