Quốc hội không đồng ý cắt điện, nước để cưỡng chế vi phạm

13/11/2020 15:53

Hơn 80% đại biểu không tán thành việc bổ sung biện pháp “ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước” để cưỡng chế vi phạm.

Quốc hội không đồng ý cắt điện, nước để cưỡng chế vi phạm 1
Ảnh minh họa

Chiều 13/11, tại Kỳ họp 10, Quốc hội khoá XIV đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính với tỷ lệ phiếu tán thành 92,53%.

Theo đó, Luật đã sửa đổi, bổ sung nội dung của 42/142 điều; sửa kỹ thuật 13/142 điều; bổ sung mới 3 điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; bãi bỏ 2 điều gồm 1 điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và 1 điều của Luật phòng chống ma túy; sửa đổi, bổ sung 1 điều của Luật Thanh tra.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính sẽ có hiệu lực từ 1/1/2022.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự án Luật, Quốc hội đã xin ý kiến biểu quyết của đại biểu về phương án cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước.

Kết quả, có 390 đại biểu tán thành (chiếm 80,91%) về việc không bổ sung biện pháp “ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước”.

Trước đó, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết một số ý kiến tán thành phương án không bổ sung biện pháp “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước” khi cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Một số ý kiến khác ủng hộ việc bổ sung biện pháp này.

Vì thế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến các đại biểu Quốc hội về nội dung này.

Kết quả có 207/399 đại biểu tham gia cho ý kiến đề nghị không bổ sung biện pháp cưỡng chế này; 190 người có ý kiến ngược lại. Do số lượng đại biểu ủng hộ từng phương án chênh lệch nhau không lớn, đồng thời chưa vượt quá 50% tổng số đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình cả 2 phương án để Quốc hội xem xét, quyết định.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, đa số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành phương án không bổ sung biện pháp cưỡng chế “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước”.

“Qua tổng kết thi hành luật cho thấy về cơ bản không có khó khăn, vướng mắc do thiếu biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính”, ông Tùng nhấn mạnh.

Theo báo cáo bổ sung của Bộ Tư pháp, số quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định cưỡng chế là rất ít, chiếm chưa đến 0,1% tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính (cụ thể, năm 2017 chiếm khoảng 0,05%; năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 chiếm khoảng 0,08%).

Phùng Đô