Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế, Chính phủ mới trình phương án nhân sự

05/11/2019 20:29

Quy trình bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế thay thế bà Nguyễn Thị Kim Tiến đang được tiến hành nhưng trước hết phải chờ Quốc hội miễn nhiệm chức danh

Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế, Chính phủ mới trình phương án nhân sự 1
Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng tại họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 11

Chiều nay, tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ, trả lời câu hỏi về việc quy trình, thời gian bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế thay thế bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Trong chương trình kỳ họp Quốc hội có nội dung miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ đảm nhiệm chức vụ mới là trưởng ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương.

Ông Mai Tiến Dũng cho biết: Với trách nhiệm của Chính phủ, theo Hiến pháp và luật Tổ chức Chính phủ thì khi chưa có kỳ họp Quốc hội, thẩm quyền Thủ tướng là sẽ giao Quyền bộ trưởng.

Hiện nay Bộ Chính trị đã có quyết định phân công Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm Bí thư ban cán sự Đảng Bộ Y tế và chịu trách nhiệm toàn diện các hoạt động của Bộ Y tế trước Trung ương và Chính phủ.

“Ban cán sự Đảng Chính phủ đã họp làm rõ trách nhiệm trên cơ sở quyền Bộ trưởng Y tế. Việc này cũng phải trên cơ sở trình của Bộ Nội vụ và phải theo trình tự thủ tục”, ông Dũng nói.

Theo người phát ngôn Chính phủ, việc lựa chọn, điều kiện nhân sự đang tiếp tục tiến hành các quy trình. Trước mắt chờ Quốc hội miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng, sau đó Chính phủ sẽ trình.

Việt Hòa