Quốc hội miễn nhiệm hàng loạt chức danh

02/04/2016 11:01

Quốc hội tiến hành quy trình miễn nhiệm hàng loạt chức danh của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

quốc hội miễn nhiệm hàng loạt chức danh

Chiều nay, Quốc hội sẽ miễn nhiệm hàng loạt chức danh của Quốc hội - Ảnh minh hoạ

Sáng 2/4, trước khi tiến hành thảo luận tại Đoàn, các ĐB đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội đọc tờ trình miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Tờ trình nêu rõ, trong quá trình đảm nhiệm chức vụ, từng đồng chí trong Quốc hội luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, nay do yêu cầu bố trí, sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội Đảng lần thứ XII, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Uỷ ban của QH khoá XIII đối với các ông, bà:

Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Huỳnh Ngọc Sơn; miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội đối với ông Ksor Phước; miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp đối với ông Nguyễn Văn Hiện; miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách đối với ông Phùng Quốc Hiển; miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – an ninh đối với ông Nguyễn Kim Khoa; miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội đối với ông Đào Trọng Thi; miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội đối với bà Trương Thị Mai; miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Nương.

Tiếp theo đó, Chủ tịch Quốc hội đọc tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước.

Theo tờ trình, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIII, ông Nguyễn Hữu Vạn được Quốc hội bầu giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, ông Vạn đã có nhiều cố gắng cùng tập thể lãnh đạo kiểm toán nhà nước hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sau khi thảo luận tại đoàn về các nội dung này, sang phiên làm việc buổi chiều, các ĐB sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm các chức danh trên.