Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

06/04/2016 06:25

Hôm nay (6/4), Quốc hội bắt đầu tiến hành quy trình miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Quốc hội tiến hành quy trình miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Theo chương trình làm việc, đầu giờ sáng, tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ trình Quốc hội tờ trình về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Sau đó, các đại biểu sẽ thảo luận tại Đoàn về nội dung này. Tiếp đến, sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội sẽ nghe Chủ tịch nước báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Đúng như quy định, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sang buổi chiều, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về việc miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sau đó các ĐBQH biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, Chủ tịch nước trình sẽ trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ vào sáng 7/4.

Trước đó, ứng viên được giới thiệu là người kế nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (sinh năm 1949), quê ở Cà Mau.

Trình độ học vấn: Cử nhân LuậtLý luận chính trị Cao cấp.

Chức vụ: Thủ tướng Chính phủ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ.

Ông là Đại biểu Quốc hội các khóa: X, XI, XII, XIIIlà Ủy viên Trung ương Đảng các khóa: VI, VII, VIII, IX, X, XIlà Ủy viên Bộ Chính trị các khóa: VIII, IX, X, XI.

Từ tháng 7/2006 đến nay là Thủ tướng Chính phủ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật và đảm nhiệm các nhiệm vụ: Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (đến tháng 1-2013); phụ trách Đảng ủy công an Trung ương (đến tháng 8-2011). Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; tham gia Thường vụ Quân ủy Trung ương và Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương;Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Giáo dục; Chủ tịch Ủy ban quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu; Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về phát triển Công nghiệp quốc phòng; Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về phát triển Công nghệ thông tin quốc gia; Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông - Hải đảo; Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranhTrưởng Tiểu ban xây dựng Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020) trình Đại hội XI của Đảng.

H.Thu - T.Bình