Quốc hội nghe báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng

24/10/2016 06:41

Bước sang tuần làm việc thứ 2, Quốc hội khóa XIV tập trung thảo luận một số dự án Luật quan trọng...

quốc hội nghe báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng

Quốc hội nghe báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng

Bước sang tuần làm việc thứ 2, Quốc hội khóa XIV tập trung thảo luận một số dự án Luật quan trọng như: Luật Đấu giá tài sản; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật về hội; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)...

Điểm mới trong kỳ họp lần này là sau khi nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự án Luật và thảo luận về các nội dung này trên hội trường, các bộ trưởng, trưởng ngành đại diện cho cơ quan soạn thảo luật sẽ có giải trình ngay sau đó để tranh luận, làm rõ hơn những vấn đề băn khoăn mà ĐBQH nêu.

Ngoài việc thảo luận, góp ý vào các dự án luật, Quốc hội cũng sẽ nghe Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác năm 2016 của Chánh án TAND Tối cao; nghe Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo công tác năm 2016 của Viện trưởng VKSND Tối cao; nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2016.

Sau đó, Quốc hội sẽ nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016.

Các nội dung này cũng được thảo luận tại hội trường ngay sau đó.

Hoài Thu