Quốc hội sẽ giám sát việc sử dụng vốn, tài sản Nhà nước

21/05/2018 09:58

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ giám sát tối cao việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp.

quốc hội sẽ giám sát việc sử dụng vốn, tài sản nhà nước

Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIV

Kinh tế tăng trưởng cao nhất 10 năm qua

Đó là thông tin được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh khi phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV sáng nay (21/5).

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, kỳ họp diễn ra trong bối cảnh tình hình đất nước tiếp tục có chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng Quý I đạt mức cao nhất trong 10 năm gần đây cho thấy tăng trưởng kinh tế năm nay tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên, tình hình quốc tế và khu vực được dự báo sẽ còn nhiều diễn biến khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro và phức tạp.

Vì vậy, theo Chủ tịch Quốc hội, chúng ta cần tập trung phát huy tối đa những tiềm năng đã có, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…; nỗ lực phấn đấu, chủ động vượt qua thách thức, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cho cả giai đoạn 2016-2020.

Nhấn mạnh năm 2018 là năm có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho rằng Quốc hội phải tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo và hành động vì lợi ích của Nhân dân, của dân tộc để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Giám sát tối cao việc sử dụng vốn, tài sản Nhà nước

Đề cập đến nội dung chương trình, Chủ tịch Quốc hội cho biết tại kỳ họp này, công tác xây dựng pháp luật tiếp tục là nội dung trọng tâm, chiếm gần 2/3 thời gian dự kiến của kỳ họp với việc xem xét, thông qua 8 dự án luật, các dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 8 dự án luật khác.

quốc hội sẽ giám sát việc sử dụng vốn, tài sản nhà nước

Tại kỳ họp thứ 5, công tác xây dựng pháp luật tiếp tục là nội dung trọng tâm, chiếm gần 2/3 thời gian dự kiến của kỳ họp với việc xem xét, thông qua 8 dự án luật, các dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 8 dự án luật khác.

“Đây là những dự án, dự thảo có ý nghĩa vô cùng quan trọng và được đông đảo cử tri quan tâm để tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, nhằm bảo vệ quyền con người, quyền công dân, xây dựng và hoàn thiện thể chế, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí …”- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, thảo luận các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ dành thời gian nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016…

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá các dự án, dự thảo, báo cáo đã được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Kỳ họp thứ 5 có nhiều nội dung quan trọng, số lượng luật và nghị quyết phải xem xét, thông qua khá lớn, vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ĐBQH tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân cả nước.

Hoài Vũ - Tuyết Trịnh