Quốc hội sẽ tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính một số tỉnh, thành phố

05/01/2020 17:17

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại một số tỉnh, thành phố.

Quốc hội sẽ tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính một số tỉnh, thành phố 1
Phiên họp lần thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra với nhiều nội dung quan trọng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa quyết định dự kiến Chương trình Phiên họp lần thứ 41 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 1/2020.

Phiên họp đầu tiên trong năm 2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ chiều 9/1 đến hết ngày 10/1/2020 với nhiều nội dung quan trọng.

Tại Phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cho ý kiến về Đề án xác định biên chế tối thiểu của Văn phòng Quốc hội; sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong Văn phòng Quốc hội và Viện Nghiên cứu lập pháp.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, cho ý kiến về một số dự án Luật như: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Theo dự kiến chương trình, Phiên họp sẽ kéo dài 1,5 ngày, từ chiều 9/1 đến hết ngày 10/1/2020.

Việt Hòa