Quốc hội sẽ xem xét tình hình triển khai một số dự án giao thông trọng điểm

16/05/2020 16:22

Kỳ họp Quốc hội lần 9 sẽ xem xét tình hình triển khai dự án Sân bay Long Thành, đường bộ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ...

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Sáng nay (16/5), tại kỳ họp thứ 45, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội.

Về dự kiến chương trình kỳ họp, Tổng thư Ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết sẽ bổ sung các nội dung sau: Xem xét, quyết định việc tăng vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn ngân sách nhà nước; Xem xét việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Các báo cáo của Chính phủ về: tài chính nhà nước năm 2018.

Quốc hội sẽ xem xét tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia như dự án Sân bay Long Thành, đường bộ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ…; tổng kết Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, do thời gian tiến hành kỳ họp rất hạn chế nên đề nghị chuyển sang kỳ họp sau các nội dung không kịp trình tại phiên họp thứ 45 và chưa thật sự cấp thiết như: Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội; Nghị quyết về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU.

Tổng thư ký Quốc hội cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 19 ngày: Đợt 1 tổ chức trực tuyến là 9 ngày, từ ngày 20 đến 29/5; đợt 2 họp tại hội trường là 10 ngày, từ ngày 8 đến ngày 18/6, dự phòng ngày 19/6/2020.

Dự kiến, kỳ họp sẽ phát thanh, truyền hình trực tiếp nội dung biểu quyết thông qua 03 Nghị quyết phê chuẩn EVFTA, EVIPA, ILO vào cuối đợt 1. Tại đợt 2, bố trí thảo luận ở tổ trước khi thảo luận 2 ngày ở hội trường về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, dự kiến sau phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 45, sẽ có một phiên họp 45B để Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về một số vấn đề sẽ đưa ra Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9.

Phùng Đô