Quốc hội thảo luận kinh tế - xã hội, Bộ luật Lao động sửa đổi

27/05/2019 06:40

Hôm nay (27/5), Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV bước sang tuần làm việc thứ hai, thảo luận và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 (kết hợp trình chiếu video clip). Sau đó, các đại biểu sẽ thảo luận tại hội trường.

Trong tuần, Quốc hội cũng sẽ thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi), sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý.

Trong hai ngày 30 - 31/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Phiên thảo luận được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Cũng trong chương trình làm việc của tuần này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch sẽ trình bày Tờ trình về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung trình bày Tờ trình về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi); Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình về phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Những nội dung này sau đó được các ĐBQH thảo luận tại tổ.

T.Bình- T.Tuyết