Quốc hội tuần này: 4 Bộ trưởng đăng đàn chất vấn

08/06/2015 07:12

Quốc hội cũng sẽ dành thời gian 2,5 ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với bốn Bộ trưởng.

Quốc hội tuần này: 4 Bộ trưởng đăng đàn chất vấn 1
Bốn Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn trong 2,5 ngày

Bước sang tuần làm việc thứ tư, theo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, sáng nay (8/6), Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015.

Cùng với một số nội dung khác như: Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015;  Thảo luận về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016; Thảo luận về dự án Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Thảo luận về dự án Bộ luật Dân sự...

Quốc hội cũng sẽ dành thời gian 2,5 ngày (từ 11 - 13/6) để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với bốn Bộ trưởng: NN&PTNT, Công thương, GD&ĐT và KH&CN. Phiên thảo luận về kinh tế - xã hội và tất cả các phiên chất vấn sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Hoài Thu