Quốc hội Việt Nam qua các kỳ bầu cử

19/05/2016 13:25

Giới thiệu sơ lược 13 kỳ Quốc hội Việt Nam từ năm 1946 đến năm 2016.

Theo Quochoi.vn